شرح پروژه:ساختمان ۷ طبقه فولادی:ساختمان با مهار بندی همگرا در دو جهت طراحی بهینه سازه؛طراحی کلیه اتصالات سازه

متراژ: ۲۱۰۰ متر مربع

کارفرما:مهندسی پنج دقیقه تا موفقیت