شرح پروژه: این ساختمان ۴ طبقه میباشد که کلیه اجزای آن من جمله راه پله با سازه LSF طراحی و اجرا شده است.

متراژ: ۷۰۰ متر مربع

کارفرما: مهندسی پنج دقیقه تا موفقیت