شرح پروژه:۷ طبقه بتن آرمه کاملا نامنظم؛تحلیل دینامیکی و طیفی؛کنترل دقیق؛طراحی بهینه

متراژ:۱۷۰۰ متر مربع

کارفرما:مهندسی پنج دقیقه تا موفقیت