شرکت راه سازان و ساختمان پنج دقیقه تا موفقیت بر پایه مدیریت پروژه محور و توسعه و آبادانی کشور و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب پنج شرکت پیمانکاری دو شرکت مشاوره‌ای و دو شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری با سه دهه فعالیت، در زمینه‌های مطالعات و امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی تشکیل گردید. تعامل و همکاری مشترک اعضاء این گروه با توجه به اهداف مشترک و سابقه همکاری طولانی در حوزه عمرانی و پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور و در سطح منطقه، منجر به بهبود سطح کیفی و کمی، فنی و اجرایی و ارتقاء مؤثر بهره‌وری اعضاء گردید.