شرکت بین المللی پنج دقیقه تا موفقیت در فروردین ماه ۱۳۹۸ با هدف ایجاد سازمان ایرانی با نام و نشان معتبر در منطقه و تلاش برای آبادانی و توسعه ایران،با شماره ثبت ۱۳۹۸۷۸۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.ریاست هیات مدیره مهندس سعید سجودی و مدیر عامل این شرکت به عهده مهندس فراز عبدی می باشد.پنج دقیقه تا موفقیت در مدت کوتاه عمر خود با گردآوری جمعی از متخصصان و کادر فنی توانا و مجرب پتانسیل بالایی برای اجرای پروژه های بزرگ در خود به وجود آورده است.این پتانسیل بالای فنی به همراه ریسک پذیری و علاقه مندی بنیانگزاران پنج دقیقه تا موفقیت به بومی سازی تکنولوژی های مربوط به حوزه های کاری خود باعث شده پنج دقیقه تا موفقیت همواره برای ورود به بازار های جدید و ارائه خدماتی گسترده به کارفرمایان خود پیشقدم باشد.