اعضای گروه شامل شرکت‌های ذیل می‌باشد.

شرکتهای پیمانکار

  • شرکت راهسازی و عمران پیام
  • شرکت مهندسی و ساختمان سازه عمران
  • شرکت سد و عمران ایران گستر
  • شرکت کیترو عمران مهدوی
  • شرکت توسعه و عمران زیاپور

شرکتهای مشاور

  • شرکت مشاور عمران پنج دقیقه تا موفقیت
  • شرکت مشاور عمران تدبیر نیک اندیشان

شرکتهای احداث، نگهداری و بهره‌برداری

  • شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزادراه تهران-مشهد
  • شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزادراه شاهین شهر – اصفهان